ข่าวฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง

.....................................................................................................................

วันที่ ประกาศ : 04-04-2012
---
หัวข้อข่าว :
เครือข่ายคนไทยไร้พุงจัดอบรม“โครงการรวมใจลดพุงถวายไท้องค์ราชัน84พรรษาฯ”
---
รายละเอียด :

 

 

 

 

รายระเอียดเพิ่มเติม CLICK

 

โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร 032222841 - 46