เครือข่ายคนไทยไร้พุง โรงพยาบาลบ้านโป่ง

VIDEOโครงการ รวมใจลดพุงทั่วไทย ถวายไท้องค์ราชันฯ ปีที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมใจลดพุงทั่วไทย ถวายไท้องค์ราชันฯ ปีที่ 2 วันที่18 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมใจลดพุงทั่วไทย ถวายไท้องค์ราชันฯ ปีที่ 2 วันที่ 27  มกราคม  2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมใจลดพุงทั่วไทย ถวายไท้องค์ราชันฯ ปีที่ 2 วันที่ 27  ธันวาคม  2556

ประมวลภาพไร้พุงสัญจรภาคกลาง 19 ธันวาคม 2556

ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรวมใจลดพุงทั่วไทย ถวายไท้องค์ราชันฯ ปีที่ 2 ภายใต้ชุดโครงการ “รวมพลัง ขยับกาย สร้างสังคมไทย ไร้พุง” ครั้งที่ 1 : เปิดใจสลายพุง  มุ่งมั่นปรับเปลี่ยน 21 พฤศจิกายน  2556

เอกสารประกอบ"พลังธรรมชาติบำบัด"

เครือข่ายคนไทยไร้พุงจัดอบรม“โครงการรวมใจลดพุงถวายไท้องค์ราชัน84พรรษาฯ”ครั้งที่6

กิจกรรมวันที่ 6 มิถุนายน 2555

โรคเมตาบอลิค

ประมวสภาพการประเมิณองคฺกรไร้พุง

เครือข่ายคนไทยไร้พุงจัดอบรม“โครงการรวมใจลดพุงถวายไท้องค์ราชัน84พรรษาฯ”ครั้งที่4

เครือข่ายคนไทยไร้พุงจัดอบรม“โครงการรวมใจลดพุงถวายไท้องค์ราชัน84พรรษาฯ”ครั้งที่3

เครือข่ายคนไทยไร้พุงจัดอบรม“โครงการรวมใจลดพุงถวายไท้องค์ราชัน84พรรษาฯ”ครั้งที่2

เครือข่ายคนไทยไร้พุงจัดอบรม“โครงการรวมใจลดพุงถวายไท้องค์ราชัน84พรรษาฯ”

โครงการ “รวมใจลดพุงถวายไท้องค์ราชัน84พรรษา”

ประมวลภาพการสัมนาเครือข่ายคนไทยไร้พุง