คกก.ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินรพ.บ้านโป่ง ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ๋ จัดประชุมชี้แจงโครงการ Happy Money Program

คกก.ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินรพ.บ้านโป่ง ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ๋ จัดประชุมชี้แจงโครงการ Happy Money Program โดยมีหัวข้อ
1. การบริหารจัดการหนี้สิน/ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน
2. การออมเงิน/ การลดหย่อนภาษี
3.นำเสนอนวัตกรรมการจัดการเงินเดือนพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงที่เข้าร่วมโครงการHappy Moneyกับธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับเงินเดือนตรงเวลา
โดยมี พญ.สมศรี เกษโกวิท รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ บุคลากรรพ.บ้านโป่ง และ สสอ.บ้านโป่งเข้าร่วมฟัง..วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและสินเชื่อ จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 9 พ.ย 61 เวลา13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ รพ.บ้านโป่ง