ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ดังนี้
  1. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า  จำนวน  1  อัตรา
  2. ตำแหน่งพนักงานบริการ  จำนวน 3 อัตรา
  3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา 
  View Fullscreen

จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานบริการเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งาน , จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานบริการเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11