ร่างประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตัลชนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้านพิกเซล จอเดี่ยว จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read more
Page 2 of 212