ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์, ซื้อเวชภัณฑ์ที่ิมิใช่ยา ประเภทวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน ๓ รายการ สำหรับระยะเวลา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more
Page 1 of 11