ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้า, ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน), จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน, จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11