แนวทางการขออนุมัติโครงการของหน่วยงานในโรงพยาบาลบ้านโป่ง

ลำดับ ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด)
1 เอกสารแนบ 1 แนวทางการขออนุมัติโครงการ 1.docx
2 เอกสารแนบ 2 เอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ.docx
3 เอกสารแนบ 3 คำอธิบายการเขียนโครงการ.docx
4 เอกสารแนบ 4 แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565.docx
5 เอกสารแนบ 5 ช่วงระยะเวลาเสนอขออนุมัติโครงการ นพ.สสจ.รบ..docx

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงงานผ่าและรักษาศพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

View Fullscreen
Page 1 of 11