จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานการพยาบาลhttp://www.bph.moph.go.th/wp-admin/post-new.php# กลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาล ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 8 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ร่างประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ชนิด ๒ ระบบ แบบ SLT และ Nd Yag Laser จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read more

กลุ่มงานพัสดุ ขอแจ้งรหัสการเบิกวัสดุคงคลัง

กลุ่มงานพัสดุ ขอแจ้งรหัสการเบิกวัสดุคงคลัง
กลุ่มงานพัสดุ ขอแจ้งรหัสการเบิกวัสดุคงคลังประเภท
- วัสดุสำนักงาน
-วัสดุงานบ้านงานครัว
-วัสดุคอมพิวเตอร์
-วัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
-วัสดุการแพทย์
เพื่อประกอบการเบิกวัสดุคงคลัง
Read more
Page 1 of 2012345...1020...Last »