ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์, จ้างบริการตรวจทางรังสีวินิจฉัย, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านในเขตอำเภอบ้านโป่ง, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการที่สำนักงานแพทย์, จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารพัสดุ, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวิทยา, จ้างเหมาบริการสนับสนุนการติดตั้ง และเปิดใช้งานระบบดูแลผู้ป่วยโควิด (แบบ Home Isolation/ Community Isolation) เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย จำนวน ๑๐ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212