ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในโรงพยาบาลสนาม ๒ ศูนย์กีฬาเมืองคนงาม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลีนิค,จ้างสนับสนุนงานเอกสารการเงิน, จ้างบริการสนับสนุนการปฎิบัติงานหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานห้องผู้ป่วยหนักเซี่ยงว่อง, ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11