ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน), ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน, จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์และการแพทย์, จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในโรงพยาบาลสลาม ๑ วัดป่าวิมุตยาราม, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น, ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212