ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานซักฟอกและตัดเย็บ, จ้างเกมาบริการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานห้องคลอด จำนวน ๖ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11