ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจทางรังสีวินิจฉัย, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านในเขตอำเภอบ้านโป่ง, จ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุตยาราม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาเมืองคนงาม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของลกุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเอกสารกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน ๗ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11