ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอ่านผลภาพเอกซเรย์ทรวงอก ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (nspectra License Service and Maintenance), จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการ, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพยาบาล กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มอาชีวเวชกรรม, จ้างบริการสนับสนุนเอกสารงานพัสดุ, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูเวชกรรมสังคม, จ้างเหมาบริการใช้ระบบติดตามรถพยาบาล (GPS) ด้วยระบบเครือข่าย 3G, ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11