ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจทางด้านอณูชีวโมเลกุล สำหรับหาสารพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) ระยะเวลา ๔ เดือน จำนวน ๑ ประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more
Page 1 of 11