ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิค, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มงานโภชศาสตร์, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล, จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์, จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาหลัก บริเวณด้านข้างอาคารกาญจนมงคลภิเษก, จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน บริเวณฝั่งสามัญ หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช อาคารกาญจนมงคลภิเษก ชั้น ๓ จำนวน ๑๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11