ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ซื้อครุุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน), จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง) จำนวน ๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์, ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อหลื่น จำนวน ๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์, ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212