ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์, ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๘ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์, ซื้อวัสดุก่อสร้าง, ซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน), จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน, จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212