ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน, ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน), จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ซื้อครุภัณฑ์วิทยศาสตร์และการแพทย์, จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโฟลวาล์วควบคุมน้ำ อาคารพักแพทย์ ๓๒ ยูนิต, จ้างปรับปรุงรางน้ำฝน บริเวณด้านหลังห้องน้ำเอสซีจี ปรับปรุงกันสาด บริเวณทางเข้าหน่วยงานองค์กรแพทย์ และปรับปรุงท่อระบายน้ำเสีย บริเวณทางเข้าห้องตรวจประกันสังคม, จ้างเหมาบริการสนับสนุนการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในโรงพยาบาลสนาม ๑ วัดป่าวิมุตยาราม, จ้างบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กีกตัวในโรงพยาบาลสนาม ๒ ศูนย์กีฬาเมืองคนงาน, จ้างปรับปรุงประตูด้านหลังห้องตรวจตา งานผู้ป่วยนอกตา หู คอ จมูก, จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา หอพักพยาบาลหลังอาคารอนุสรณ์ ๔๕ ปี และบริเวณหน้าสำนักงาน ๖ หลัง, จ้างปรับปรุงท่อทิ้งน้ำฝน อาคารอำนวยการ, ซื้อวัสดุบริโภค, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการ, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูเวชกรรมสังคม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลที่โรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาเมืองคนงาม จำนวน ๑๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212