ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสนับสนุนด้ารการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในโรงพยาบาลสนาม ๒, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้ารการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในโรงพยาบาลสนาม ๑, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้ารการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านในพื้นที่ของโรงพยายาบส่งเสริมสุขภาพตำบล, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้ารการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านในเขตอำเภอบ้านโป่ง, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้ารการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวโรงงาน, จ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน ๖ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน), จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน, จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 1612345...10...Last »