ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพักอาคาร ห้อง ๔/๖ จำนวน ๑ งาน, จ้างเหมาบริการสนับสนุนด้านการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่กักตัวในโรงพยาบาลสนาม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการที่สำนักงานแพทย์, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานสนามและบ่อบำบัด, จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารงานพัสดุ จำนวน ๕ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน, จ้างรื้อปรับปรุงครุภัณฑ์สำนักงาน, ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์), จ้างเหมาบริการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล จำนวน ๙ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212