ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์, ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์, จ้างทำวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานเอกสารสนับสนุนงานพัสดุ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานห้องผู้ป่วยหนักเด็ก ตั้งแต่เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212