ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำกัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสนาม วัดป่าวิมุตยาราม สำหรับระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น, ซื้อวัสดุสำนักงาน, จ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212