ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการงานทั่วไป เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔, จ้างบริการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, จ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย, ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 2 of 212