ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมติดตั้งประตูบานสวิง ชั้น ๕ อาคารอนุสรณ์ ๔๕ ปี จำนวน ๑ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก เดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม, จ้างปรับปรุงฝาระวงระบายน้ำ ประตูทางเข้า-ออก พื้นคอนกรีต พื้นป้อมยาม และกำแพงรั้งคอนกรีต บริเวณพื้นที่ ๗ ไร่, จ้างปรับปรุงท่อน้ำประปา บริเวณหน้าอาคารพุทธรักษา, จ้างทำวัสดุงานบ้านงานครัว, จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารงานบัญชี เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔, จ้างเหมาบริการเต็นท์ ขนาด ๔*๘ เมตร ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ บริเวณหน้าอาคารอารีชูชุมพร และบริเวณด้านข้างอาคารเภสัช, จ้างบริการการสนับสนุนกสนปฎิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มประกันสุขภาพ ตั้งแต่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๙ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212