ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอนหน้าต่างบานกระทุ้งและติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ บริเวณฝั่งพิเศษ ฝั่งสามัญ หน่วยงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น ๔ อาคารกาญจนมงคลภิเษก, จ้างติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ พร้อมท่อลม และติดตั้งมาโนมิเตอร์ ชั้น ๗ อาคารกาญจนมงคลภิเษก, จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, จ้างรื้อ ย้าย ติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน, จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน), (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์), (ครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์และการแพทย์), ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, จำนวน ๕ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11