ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่หน่วยไตเทียม เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔, จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานคลังยา กลุ่มงานเภสัชกรรม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน ๒๕๖๔, จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารงานพัสดุ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์, ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11