ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนการปฎิบัติงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์, จ้างปรับปรุงหน้าต่างบานกระทุ้ง เพื่อติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมเหล็กดัด และประตูบานสวิงที่งานห้องคลอด, จ้างปรับปรุงฝ้า และระบบแสงสว่างห้งพักผู้ป่วยพิเศษ อาคารกาญจนมงคลภืเษก ชั้น ๗ รวม ๑๒ ห้อง, จ้างติดประตูบานสวิง ชั้น ๕ อาคารอนุสรณ์ ๔๕ ปี, จ้างปรับปรุงประตูหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น ๒ อาคารกาญจนมงคลภิเษก จำนวน ๘ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212