ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ , จ้างปรับปรุงหน้าต่างบานกระทุ้ง บริเวณฝั่งพิเศษ และฝั่งสามัญ, จ้างปรับปรุงกั้นผนัง และติดตั้งประตู บริเวณหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก ชั้น ๗ อาคารกาญจนมงคลภิเษก จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11