ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) จำนวน ๑ รายการ, (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องอาบน้ำ ระบบสุขาภิบาล สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรการแพทย์ (รวม ๔ ห้อง) บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล (๒ ห้อง) และบริเวณห้องตรวจเชื้อ (Swab Test) (๒ ห้อง) จำนวน ๑ งาน จำนวน ๑ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11