ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารงานพัสดุ, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ, จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารงานพัสดุ, จ้างบริการปฏิบัติงานด้านการพยาบาล กลุ่มงานเวชกรรมสังคม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานสนามและบ่อบำบัด, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการ, จ้างบริการตรวจทางรังสีวินิจฉัย, จ้างเหมาบริการจัดศูนย์เครื่องมือแพทย์, จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์, จ้างบริการทำความสะอาด บริเวณอาคารอำนวยการ ชั้น ๒, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่วไป ของสำนักงานอำนวยการโรงพยาบาล, จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารและการบันทึกข้อมูลของกลุ่มงานประกันสุขภาพ, จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, จ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์เพาะเชื้อ จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย, จ้างเหมาบริการอ่านผลภาพเอกซเรย์ทรวงอก ด้วยระบบปัญญาดิษฐ์, จ้างบริการสนับสนุนงานสนามและบ่อบำบัด, จ้างบริการตรวจทางรังสีวินิจฉัย, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการ, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานคลังยา กลุมงานเภสัชกรรม, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ห้องทำแผล, จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่วไป, จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมติดตั้งประตูบานสวิง ชั้น ๓ และชั้น ๔ จำนวน ๑๐ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 5 of 24« First...34567...1020...Last »