ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ, ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๒ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ รายการ, ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกั้นผนังกระจกอลูมิเนียม สำหรับกั้นห้องปฏิบัติการพยาบาล (Ante Room) ห้องผู้ป่วยหนักผู้ใหญ่ อาคารกาญจนมงคลภิเษก จำนวน ๑ งานจำนวน ๑ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212