ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค สำหรับให้บริการผู้ป่วย จำนวน ๖ ประเภท (๒๙๔ รายการ) สำหรับระยะเวลา ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ บริเวณด้านข้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๓๒ ยูนิต (พื้นที่ ๗ ไร่),จ้างปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ผู้มารับบริการ บริเวณด้านหลังอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (พื้นที่ ๗ ไร่),จ้างเหมาบริการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมระบบตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 2 of 3123