ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบ้านโป่ง

 

ดาวน์โหลด (Download) 1. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

2. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ

3. เอกสารประกอบการพิจารณาการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานเกื้อกูล

Read more
Page 1 of 212