ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงประตูทางออก พร้อมติดตั้งบันไดโครงเหล็ก สำหรับหน่วยงานเภสัชกรรม (ประตูด้านข้างธนาคารไทยพาณิชย์),จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุข กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น,วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212