ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาด ห้องน้ำศูนย์สุขภาพชุมชน,จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลการจักซื้อยา,จ้างบริการตรวจทางสีวินิจฉัย,จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารงานพัสดุ จำนวน ๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11