ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตู้เก็บของ ชั้น ๔ อาคารกาญจนมงคลภิเษก,จ้างเหมาบริการรถตู้เดินทางไปกลับจาก โรงพยาบาลบ้านโป่ง-จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ ๓๑ ส.ค.-๒ ก.ย. ๖๓ จำนวน ๒ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์,ครุภัณฑ์สำนักงาน,เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา,วัสดุทันตกรรม,วัสดุการแพทย์,วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น,วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212