ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุงานบ้านงานครัว,จ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย,จ้างรื้อ-ถอด ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา,วัสดุวิทยาศาตร์,วัสดุการแพทย์,วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน ๑๑ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวม่านภายในห้องผู้ป่วยพิเศษและงานเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่าง อาคารกายจนมงคลภิเษก ชั้น ๕,จ้างปรับปรุงประตูบานเลื่อนระเบียง อาคารกาญจนมงคล,จ้างปรับปรุงฝ้า เพดาน บริเวณหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง,จ้างปรับปรุงหลังคากันสาด บริเวณห้องตรวจหัวใจ จำนวน ๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212