ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน ๒ เครื่อง จำนวน ๑ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุทันตกรรม,จ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN),จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่วไป จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11