ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุคอมพิวเตอร์,จ้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๔ บริเวณพื้นที่ ชั้น ๒ ของหลังที่ ๒,๔,๖ ,จ้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒ ห้องที่ ๓ และ ๔ จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์,วัสดุก่อสร้าง,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212