ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันวิทยาในร่างกาย (Serology) จำนวน ๘ รายการ สำหรับระยะเวลา ๑ ปี จำนวนประมาณ ๒๐,๔๒๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more
Page 1 of 11