ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารการเงิน เดือน ส.ค.๖๓,จ้างซ่อมวัสดุงานบ้านงานครัว ที่นอนผู้ป่วย ตั้งแต่ ส.ค.-ต.ค.๖๓,จ้างปรับปรุงหลังคาที่จอดรถเจ้าหน้าที่ บริเวณด้านหน้าอาคารพักพยาบาล ๒ จำนวน ๓ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์,ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์,ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเวชสถิติ งานเวชระเบียนและสถิติ ตั้งแต่ ๓ ส.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๓ จำนวน ๑ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11