ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุไฟฟ้า,วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น,ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน ๗ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more
Page 1 of 212