ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารการเงินเดือนสิงหาคม,จ้างบริการสนับสนุนงานเอกสารพัสดุ ตั้งแต่ ๓- ๓๑ สิงหาคม ๖๓ จำนวน ๗ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 11