ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องพักห้องพิเศษอาคารอนุสรณ์ ๔๕ ปี ชั้น ๔,จ้างเจาะรูบานกระจกใส เพื่อติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จำนวน ๒ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น,วัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 212