ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A๔ ๗๐ แกรม (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗-๐๐๐๐๐๑) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) ในเขตเทษบาลเมือง ตั้งแต่เดือน มิ.ย.๖๓-พ.ค.๖๔ จำนวน ๑๐ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดอาคารห้องน้ำศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านโป่งและรับส่งเอกสาร เดือนมิ.ย.-ส.ค.๖๓ จำนวน ๑ ประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
Page 1 of 2412345...1020...Last »