ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงพร้อมระบบประมวลผลไม่น้อยกว่า ๔ ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more
Page 1 of 212