วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงพยาบาลบ้านโป่งจัดกิจกรรมกีฬาสีสามัคคี โดยมีนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นประธาน

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงพยาบาลบ้านโป่งจัดกิจกรรมกีฬาสีสามัคคี โดยมีนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นประธาน
Read more

คกก.ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินรพ.บ้านโป่ง ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ๋ จัดประชุมชี้แจงโครงการ Happy Money Program

คกก.ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินรพ.บ้านโป่ง   ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ๋  จัดประชุมชี้แจงโครงการ Happy Money  Program
คกก.ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินรพ.บ้านโป่ง ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ๋ จัดประชุมชี้แจงโครงการ Happy Money Program โดยมีหัวข้อ
1. การบริหารจัดการหนี้สิน/ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน
2. การออมเงิน/ การลดหย่อนภาษี
3.นำเสนอนวัตกรรมการจัดการเงินเดือนพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงที่เข้าร่วมโครงการHappy Moneyกับธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับเงินเดือนตรงเวลา
โดยมี พญ.สมศรี เกษโกวิท รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ บุคลากรรพ.บ้านโป่ง และ สสอ.บ้านโป่งเข้าร่วมฟัง..วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและสินเชื่อ จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 9 พ.ย 61 เวลา13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ รพ.บ้านโป่ง Read more

“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่4 โรงพยาบาลบ้านโป่ง”

“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่4 โรงพยาบาลบ้านโป่ง”
ประมวลภาพโดย:งานเวชนิทัศน์โรงพยาบาลบ้านโป่ง Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด โครงการธนาคารขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลบ้านโป่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์  พิธีเปิด โครงการธนาคารขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม  โรงพยาบาลบ้านโป่ง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. : นายแพทย์ธีระชัยคงเอี่ยมตระกูล เป็นประธาน พิธีเปิด “โครงการธนาคารขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลบ้านโป่ง”เพื่อให้ทุกหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อ มโรงพยาบาลบ้านโป่งทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่การจัดการขยะและของเสีย ส้วมมาตรฐาน (HAS)การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ของชาวโรงพยาบาลบ้านโป่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมี นางพรพิมล ศรีสำราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลแพทย์หญิงนีรดา กอจิตตวนิชประธานคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง คณะสื่อมวลชนร่วมพิธี ณธนาคารขยะโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี Read more
Page 1 of 1312345...10...Last »