คกก.ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินรพ.บ้านโป่ง ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ๋ จัดประชุมชี้แจงโครงการ Happy Money Program

คกก.ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินรพ.บ้านโป่ง   ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ๋  จัดประชุมชี้แจงโครงการ Happy Money  Program
คกก.ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินรพ.บ้านโป่ง ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ๋ จัดประชุมชี้แจงโครงการ Happy Money Program โดยมีหัวข้อ
1. การบริหารจัดการหนี้สิน/ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน
2. การออมเงิน/ การลดหย่อนภาษี
3.นำเสนอนวัตกรรมการจัดการเงินเดือนพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงที่เข้าร่วมโครงการHappy Moneyกับธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับเงินเดือนตรงเวลา
โดยมี พญ.สมศรี เกษโกวิท รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ บุคลากรรพ.บ้านโป่ง และ สสอ.บ้านโป่งเข้าร่วมฟัง..วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและสินเชื่อ จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 9 พ.ย 61 เวลา13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ รพ.บ้านโป่ง Read more

“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่4 โรงพยาบาลบ้านโป่ง”

“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่4 โรงพยาบาลบ้านโป่ง”
ประมวลภาพโดย:งานเวชนิทัศน์โรงพยาบาลบ้านโป่ง Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด โครงการธนาคารขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลบ้านโป่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์  พิธีเปิด โครงการธนาคารขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม  โรงพยาบาลบ้านโป่ง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. : นายแพทย์ธีระชัยคงเอี่ยมตระกูล เป็นประธาน พิธีเปิด “โครงการธนาคารขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลบ้านโป่ง”เพื่อให้ทุกหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อ มโรงพยาบาลบ้านโป่งทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่การจัดการขยะและของเสีย ส้วมมาตรฐาน (HAS)การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ของชาวโรงพยาบาลบ้านโป่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมี นางพรพิมล ศรีสำราญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลแพทย์หญิงนีรดา กอจิตตวนิชประธานคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง คณะสื่อมวลชนร่วมพิธี ณธนาคารขยะโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี Read more
Page 1 of 1312345...10...Last »