คณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ. ราชบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ. ราชบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 : คณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ. ราชบุรี จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มอบของเยี่ยมมารดาหลังคลอด ที่หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม จำนวน 4 รายโดยมี คุณกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะกรรมการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมมอบของ ณ หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี  
Page 1 of 11